92 Bild(er) in der Datenbank

ID: 16791 / Sichtungen: 136 / Datum: 19.10.2017
Registrierung:
D-EHIS
ICAO24 Adresse:
3D1806
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Stark Flugzeugbau Turbulent D (V-4)
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Frank

ID: 16765 / Sichtungen: 294 / Datum: 28.10.2017
Registrierung:
D-EFBW
ICAO24 Adresse:
3D120C
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Robin R.2160A
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Swen E. Johannes

ID: 16758 / Sichtungen: 265 / Datum: 18.10.2017
Registrierung:
D-EHIS
ICAO24 Adresse:
3D1806
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Stark Flugzeugbau Turbulent D (V-4)
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Uwe Bethke

ID: 16206 / Sichtungen: 313 / Datum: 14.5.2017
Registrierung:
D-KFNT
ICAO24 Adresse:
NODATA
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Schempp-Hirth Discus 2bT
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Heino Rhoden

ID: 15979 / Sichtungen: 210 / Datum: 9.4.2017
Registrierung:
D-EEPQ
ICAO24 Adresse:
3D10CE
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Robin DR.400-180 Regent
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Swen E. Johannes

ID: 15879 / Sichtungen: 19 / Datum: 1.4.2017
Registrierung:
D-EFCP
ICAO24 Adresse:
3D121F
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Aquila A 210
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Swen E. Johannes

ID: 15838 / Sichtungen: 184 / Datum: 16.3.2017
Registrierung:
D-KLEE
ICAO24 Adresse:
3E7968
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Sportavia-Pützer RF-5
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Heino Rhoden

ID: 15663 / Sichtungen: 152 / Datum: 27.1.2017
Registrierung:
D-EEPQ
ICAO24 Adresse:
3D10CE
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Robin DR.400-180 Regent
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Uwe Bethke

ID: 15657 / Sichtungen: 150 / Datum: 27.1.2017
Registrierung:
D-EEPQ
ICAO24 Adresse:
3D10CE
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Robin DR.400-180 Regent
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Uwe Bethke

ID: 15656 / Sichtungen: 152 / Datum: 27.1.2017
Registrierung:
D-EFCP
ICAO24 Adresse:
3D121F
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Aquila A 210
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Uwe Bethke

ID: 15649 / Sichtungen: 159 / Datum: 26.1.2017
Registrierung:
D-KLEE
ICAO24 Adresse:
3E7968
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Sportavia-Pützer RF-5
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Uwe Bethke

ID: 15579 / Sichtungen: 156 / Datum: 19.1.2017
Registrierung:
D-KLEE
ICAO24 Adresse:
3E7968
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Sportavia-Pützer RF-5
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Uwe Bethke

ID: 15285 / Sichtungen: 16 / Datum: 29.10.2016
Registrierung:
D-EEPQ
ICAO24 Adresse:
3D10CE
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Robin DR.400-180 Regent
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Torsten Bleymehl

ID: 15280 / Sichtungen: 18 / Datum: 29.10.2016
Registrierung:
D-EEPQ
ICAO24 Adresse:
3D10CE
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Robin DR.400-180 Regent
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Torsten Bleymehl

ID: 14736 / Sichtungen: 207 / Datum: 11.5.2016
Registrierung:
D-EFCP
ICAO24 Adresse:
3D121F
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Aquila A 210
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Uwe Bethke

ID: 14703 / Sichtungen: 242 / Datum: 5.5.2016
Registrierung:
D-EFBW
ICAO24 Adresse:
3D120C
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Robin R.2160A
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Swen E. Johannes

ID: 13541 / Sichtungen: 122 / Datum: 9.9.2015
Registrierung:
D-EFCP
ICAO24 Adresse:
3D121F
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Aquila A 210
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Uwe Bethke

ID: 13521 / Sichtungen: 116 / Datum: 9.9.2015
Registrierung:
D-KLEE
ICAO24 Adresse:
3E7968
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Sportavia-Pützer RF-5
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Uwe Bethke

ID: 12932 / Sichtungen: 68 / Datum: 13.3.2015
Registrierung:
D-EFCP
ICAO24 Adresse:
3D121F
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Aquila A 210
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Andreas

ID: 12922 / Sichtungen: 19 / Datum: 11.3.2015
Registrierung:
D-KLEE
ICAO24 Adresse:
3E7968
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Sportavia-Pützer RF-5
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Andreas

ID: 12698 / Sichtungen: 103 / Datum: 13.2.2015
Registrierung:
D-EFCP
ICAO24 Adresse:
3D121F
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Aquila A 210
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Uwe Bethke

ID: 12693 / Sichtungen: 129 / Datum: 13.2.2015
Registrierung:
D-EFCP
ICAO24 Adresse:
3D121F
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Aquila A 210
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Uwe Bethke

ID: 12659 / Sichtungen: 64 / Datum: 6.2.2015
Registrierung:
D-KLEE
ICAO24 Adresse:
3E7968
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Sportavia-Pützer RF-5
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Uwe Bethke

ID: 12222 / Sichtungen: 480 / Datum: 29.9.2014
Registrierung:
D-KLEE
ICAO24 Adresse:
3E7968
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Sportavia-Pützer RF-5
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Uwe Bethke

ID: 11768 / Sichtungen: 60 / Datum: 25.4.2014
Registrierung:
D-EFBW
ICAO24 Adresse:
3D120C
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Robin R.2160A
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Matthias Kloß

ID: 11763 / Sichtungen: 76 / Datum: 22.4.2014
Registrierung:
D-MTOS
ICAO24 Adresse:
3FEEC1
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
AutoGyro GmbH MT 03
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Andreas

ID: 11708 / Sichtungen: 52 / Datum: 16.4.2014
Registrierung:
D-MTOS
ICAO24 Adresse:
3FEEC1
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
AutoGyro GmbH MT 03
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Swen E. Johannes

ID: 11686 / Sichtungen: 73 / Datum: 3.4.2014
Registrierung:
D-EFBW
ICAO24 Adresse:
3D120C
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Robin R.2160A
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Heino Rhoden

ID: 11618 / Sichtungen: 97 / Datum: 20.3.2014
Registrierung:
D-EGGY
ICAO24 Adresse:
3D1534
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Cessna 150
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Uwe Bethke

ID: 11530 / Sichtungen: 76 / Datum: 6.3.2014
Registrierung:
D-EGGY
ICAO24 Adresse:
3D1534
Airline:
Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.
Type:
Cessna 150
Flughafen:
BWE / Braunschweig-Wolfsburg
Fotograf:
Heino Rhoden

Suche Fluggruppe DLR Braunschweig e.V. sortiert nach
Richtung


Seite: von 4 Seiten >>


Gyronautix

UL-Flugschule Hildesheim

Fluggruppe DLR Braunschweig e.V.

D-ENSM

Luftsportgemeinschaft Schäferstuhl e.V.

D-EFED

D-EFCP

D-EMEZ

D-MJCW

D-EJSR

G-BSYU

D-EOKM

D-EBOT

AutoGyro

Privat

D-ELWU

D-EENF

Flugsportclub Odenwald e.V. Walldürn

D-EIIN

D-EAIY

D-EZOT

D-EDFM

RWL German Flight Academy

D-ERWP

Flight Center Hannover GmbH

D-EXXG

D-EFBW

Aero-Club Hodenhagen e.V.

D-MSTX

D-MSAG

D-ELMM

Flugförderungsgemeinschaft e.V.

D-EHIS

Flugsportverein Cumulus e.V.

D-ENHV

D-KLEE

Aeroclub Ansbach

D-EPMK

D-EQIL

D-ERRL

D-EHCS

D-ECVT

Wiemer Air

SFC Melle-Grönegau e.V.

Flugschule und Luftfahrtunternehmen ARDEX

D-EKSR

D-EFAF

D-EGKD

D-EUAC

Luftsportgemeinschaft Bad Pyrmont-Lügde e.V.

Interessengemeinschaft Flugtechnik e.V.

Aerowest Flugcenter GmbH

D-ELHG

D-MTIA

D-KFNT

Flugschule Hans Grade

D-EGGY

AIRSHIP Air Service GmbH

D-ESXT

D-MTOS

D-EDBP

D-ETLT

Hanseatischer Fliegerclub Frankfurt e.V.

AC Bad Oeynhausen-Löhne

D-EFXZ

Facebook Twitter Forum

© 2007-2018 Alle Rechte vorbehalten. Powered by www.sej.de